Saltar a continguts

Associació AIDA

Navegació

Menú principal

Jornada 2009

cartell de la Jornada 2009
Diptic de la II Jornada Educativa
La dislèxia

El mes de març del 2009 l'associació Aida va celebrar la II Jornada Educativa a l'IES Alfons Costafreda.

La dislèxia és una dificultat significativa i persistent en la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural o emocional i que, per tant, apareix malgrat tenir una intel·ligència adequada, una escolarització convencional i una situació sociocultural dintre de la normalitat.
Es caracteritza perquè les adquisicions de la persona en l'àmbit de la lectoescriptura es troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva intel·ligència i la seva edat cronològica. És un problema de tipus cognitiu. Afecta aquelles habilitats lingüístiques associades amb l'escriptura, particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta amb una dificultat d'automatització especialment en la lectura, l'ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic.
Exigir, doncs, a una persona que pateix dislèxia el mateix nivell de coneixements ortogràfics o la mateixa velocitat lectora que la resta d'alumnes, és abocar al fracàs a qui amb una intel·ligència i capacitat intel·lectual dintre de la mitjana i, en alguns casos, per damunt, té un problema específic d'aprenentatge.